Tuan Presiden PPSM
Presiden

Kalam Presiden

06/02/2016 0

Assalamu’alaikum WBH. YAA/ Y.Bhg Tan Sri Dr/ YA Datuk Seri Dr/Datuk/Datin/Yang Arif/Tuan/Puan, ahli-ahli PPSM yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dengan penuh rimbunan keampunan dan sujud kesyukuran ke hadrat Allah SWT. Selawat dan salam ke atas […]