Category: Presiden

Ucapan, pandangan dan suara Tuan Presiden PPSM untuk ahli-ahli PPSM atau pembaca laman web.

Kalam Presiden

Assalamu’alaikum WBH. YAA/ Y.Bhg Tan Sri Dr/ YA Datuk Seri Dr/Datuk/Datin/Yang Arif/Tuan/Puan, ahli-ahli PPSM yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dengan penuh rimbunan keampunan dan sujud kesyukuran ke hadrat Allah SWT.…