Category: Ahli

Kategori keahlian PPSM mengikut Perlembagaan Persatuan

Keahlian PPSM

Keahlian Persatuan terbahagi kepada dua jenis, iaitu:- 1. Ahli Biasa Mana-mana pegawai yang dilantik menjawat jawatan Pegawai Syar’iah oleh mana-mana kuasa perlantikan di Malaysia adalah layak menjadi ahli biasa dalam…