bayar jangan tak bayar

Bayaran masuk dan yuran yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut:

Yuran masuk bagi ahli biasa adalah RM 30.00 sahaja, manakala yuran tahunan adalah RM 30.00 setahun. Yuran hendaklah dijelaskan melalui wakil PPSM di peringkat instusi masing-masing atau terus kepada pihak Bendahari Persatuan.

 

Yuran masuk bagi Ahli Seumur Hidup adalah sebanyak RM 350.00 (di bayar secara sekali gus). Ahli seumur hidup tidak dikenakan yuran tahunan.

2 thoughts on “Bayaran Masuk & Yuran”
    1. Keahlian PPSM khas untuk pegawai syariah di bawah skim LS yang di Mahkamah-mahkamah Syariah, JKSM dll. Ia merupakan persatuan ikhtisas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *